Oceangroup giảm lãi trăm tỷ sau kiểm toán

0
90

Lợi nhuận của OGC sau kiểm toán giảm hơn 110 tỷ đồng do phải trích lập thêm dự phòng liên quan đến các khoản công nợ quá hạn.

Báo cáo kiểm toán bán niên của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) vừa công bố cho thấy, sau soát xét, lợi nhuận trước thuế hợp nhất chỉ còn hơn 108 tỷ so với con số hơn 219 tỷ đồng trên báo cáo tự lập.

OGC cho biết, sự thay đổi do trích bổ sung dự phòng khi đánh giá lại việc bù trừ nghĩa vụ phải trả với công nợ của đối tác. “Việc lập dự phòng bổ sung sẽ đảm bảo tính thận trọng hơn và phù hợp với tình hình thực tế các khoản công nợ”, văn bản giải trình của OGC viết.

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu thuần của công ty cũng giảm gần 40%. Nguyên nhân do Covid-19 ảnh hưởng đến kinh doanh khách sạn và dịch vụ của các đơn vị thành viên. Ngoài ra, OCH thoái vốn khỏi OIC và Suối Mơ cũng khiến các đơn vị này không còn được hợp nhất từ quý II.

Đối với ý kiến ngoại trừ liên quan đến các khoản phải thu, góp vốn cho đối tác nhưng kiểm toán viên không thu thập đủ bằng chứng đánh giá khả năng thu hồi, OGC cho biết vẫn đang cùng các thành viên đôn đốc xử lý. Trong năm nay, công ty đã tiến hành trích lập dự phòng dựa trên thời gian quá hạn thanh toán, đồng thời tin tưởng việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi là thận trọng.

Đối với vấn đề thanh khoản và lỗ lũy kế hơn 2.700 tỷ đồng, OGC cho biết đang có chủ trương thoái vốn, chuyển nhượng một số dự án và thu hồi công nợ. Theo đó, báo cáo tài chính được lập trên cơ sở hoạt động liên tục, theo ban lãnh đạo công ty này, là phù hợp.

Minh Sơn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây