Tiền giấy Việt Nam hơn 100 năm trước

0
11

Sau ngày Cách mạng tháng 8 thành công, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà phát hành giấy bạc Việt Nam trên toàn quốc nhằm khẳng định chủ quyền độc lập, bảo đảm nguồn lực tài chính, phục vụ sản xuất, chiến đấu (còn gọi là “giấy bạc tài chính”), phát hành từ năm 1945 – 1951 ở vùng tự do Bắc và Trung bộ, gồm cả tiền giấy và tiền kim loại.

Tiền giấy bạc tài chính của cách mạng do các họa sĩ nổi tiếng vẽ: Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Sáng, Nguyễn Huyến, Mai Văn Hiến, Bùi Trang Chước, Lê Phả, Huỳnh Văn Gấm… nên mỗi tờ tiền là một bức tranh nghệ thuật mô tả nội dung cần truyền tải về con người, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Việt Nam.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây